Cách bón phân vô cơ

Hiệu Quả Trồng Trọt Cao Nếu Bạn Biết Cách Bón Phân Hợp Lý

 15:46 24/03/2017

Bón phân thích hợp sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế cho gia đình và có thể không phá đi kết cấu đất trồng tự nhiên.

kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh

Kỹ Thuật Ủ Phân Hữu Cơ Vi Sinh Đem Hiệu Quả Cao Trồng Trọt

 16:31 22/03/2017

Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh giúp bà con tiết kiệm được nhiều chi phí mà đem lại hiệu quả cho trồng trọt được bảo đảm và có được năng suất cao, hiệu quả tốt.